Paradisehosting.nl hecht waarde aan het beschermen van de gegevens die wij over u verzamelen. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met het gebruik van de over u verzamelde gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy.

Wij verzamelen een minimale hoeveelheid informatie over u, evenredig met het verstrekken van een bevredigende dienstverlening. De informatie die wij verzamelen zijn afhankelijk van het type product u bij ons besteld. Overige informatie die later nodig kan zijn om een aanvraag in behandeling te nemen, kunnen ook worden verzameld.

Gebruik van informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie primair voor de doeleinden waarvoor u deze website bezocht. Wij treffen voorzorgen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze informatie. Wij hebben soms extra informatie nodig om uw identiteit vast te stellen en uw informatie te waarborgen. Paradisehosting.nl mag maandelijks een nieuwsbrief sturen naar het primaire e-mail adres dat is opgegeven bij uw account. Klanten kunnen zich op elk moment afmelden van deze nieuwsbrief.

Cookies

Uw internet-browser heeft een ingebouwde voorziening voor het opslaan van kleine bestanden - "cookies" - die het mogelijk maken informatie zoals uw accountgevens te herkennen en vast te houden. Onze website maakt gebruik van deze faciliteit om uw ervaring te verbeteren. U hebt de mogelijkheid om uw computer te verhinderen van het het accepteren van cookies, maar als u dit doet kan bepaalde functionaliteit op deze website worden verstoord.

Openbaarmaking van informatie

Wij verstrekken geen over u verkregen gegevens aan derden. Wij kunnen deze informatie gebruiken om met u in contact te blijven en op de hoogte te houden van ontwikkelingen in verband met ons bedrijf. U krijgt de gelegenheid om uzelf te verwijderen van elke mailing-list of soortgelijk apparaat. Als wij in de toekomst uw gegevens aan derden bekend willen maken gebeurt dit in alleen met uw medeweten en toestemming.

We kunnen van tijd tot tijd informatie van algemene aard aan derden bekend maken, bijvoorbeeld het aantal personen dat onze website bezoekt of het invullen van inschrijfformulieren, maar we zullen nooit voldoende informatie verstrekken om u als persoon te identificeren.

Openbaarmaking aan Rechtshandhaving

paradisehosting.nl mag van elke klant informatie doorgeven aan wetshandhavinginstaties zonder verdere toestemming of kennisgeving aan de klant. Dit gebeurt alleen bij rechtmatig verzoek van deze instanties. We zullen volledig meewerken met wetshandhavingsinstanties.

Wijzigingen in dit beleid

Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen hier worden geplaatst en een nieuwe versie van ons privacybeleid heeft voorrang op het huidige privacybeleid. Wij zullen stappen ondernemen om uw aandacht te vestigen op eventuele wijzigingen in ons beleid. Echter raden wij u aan om dit document elke keer te lezen als u deze website gebruikt om er zeker van te zijn dat ons privacybeleid nog steeds aan uw goedkeuring voldoet.

Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of wanneer u wilt weten welke gegevens wij over u hebben verzameld kunt u contact met ons opnemen. U kunt eventuele feitelijke onjuistheden corrigeren in deze verzamelde informatie.